百家姓

百家姓

完整版《百家姓》全文共568个字,共收集503个姓,单姓442个,复姓61个

zhàoqiánsūnzhōuzhèngwángféngchénchǔwèijiǎngshěnhányángzhūqínyóushīzhāngkǒngcáoyánhuàjīnwèitáojiāngxièzōubǎishuǐdòuzhāngyúnpānfànpénglángwéichāngmiáofènghuāfāngrènyuánliǔfēngbàoshǐtángfèiliáncénxuēléitāngténgyīnluóhǎoānchángyuèshíbiànkāngyuánmèngpínghuángxiāoyǐnyáoshàozhànwāngmáobèimíngzāngchéngdàitánsòngmáopángxióngshūxiàngzhùdǒngliángruǎnlánmǐnqiángjiǎlóuwēijiāngtóngyánguōméishènglíndiāozhōngqiūluògāoxiàcàitiánfánlínghuòwànzhīzǎnguǎnjīngfángqiúmiàogānxièyīngzōngdīngxuānbēndèngshànhánghóngbāozhūzuǒshícuīniǔgōngchéngxínghuápéiróngwēngxúnyánghuìzhēnjiāfēngruì羿chǔjìnbǐngsōngjǐngduànjiāogōngkuíshānchēhóupéngquánbānyǎngqiūzhònggōngnìngqiúluánbàogāntǒuróngliújǐngzhānshùlóngxìngsháogàoyìn宿báihuái怀táicóngèsuǒxiánlàizhuólìnméngchíqiáoyīnnàicāngshuāngwénshēndǎngzháitángòngláopángshēnrǎnzǎiyōngsāngguìniúshòu寿tōngbiānyānjiáshàngnóngwēnbiézhuāngyàncháiyánchōngliánhuànàiróngxiàngshènliàozhōnghénggěngmǎnhóngkuāngguówénkòuguǎng广quēdōngōushūwèiyuèkuílóngshīgǒngshèniècháogōuáorónglěngxīnkànjiǎnráokōngzēngshānièyǎngfēngcháoguānkuǎixiàngzhāhòujīnghóngyóuzhúquángàihuángōngmò qí万俟sī mǎ司马shàng guān上官ōu yáng欧阳xià hóu夏侯zhū gě诸葛wén rén闻人dōng fāng东方hè lián赫连huáng pǔ皇甫yù chí尉迟gōng yáng公羊tán tái澹台gōng yě公冶zōng zhèng宗政pú yáng濮阳chún yú淳于chán yú单于tài shū太叔shēn tú申屠gōng sūn公孙zhòng sūn仲孙xuān yuán轩辕lìng hú令狐zhōng lí钟离yǔ wén宇文zhǎng sūn长孙mù róng慕容xiān yú鲜于lǘ qiū闾丘sī tú司徒sī kōng司空qí guān亓官sī kòu司寇zhǎng dū仉督zǐ jū子车zhuān sūn颛孙duān mù端木wū mǎ巫马gōng xī公西qī diāo漆雕yuè zhèng乐正rǎng sì壤驷gōng liáng公良tuò bá拓跋jiá gǔ夹谷zǎi fǔ宰父gǔ liáng谷梁jìnchǔyányānqīnduàn gān段干bǎi lǐ百里dōng guō东郭nán mén南门hū yán呼延guīhǎiyáng shé羊舌wēi shēng微生yuèshuàigōukàngkuànghòuyǒuqínliáng qiū梁丘zuǒ qiū左丘dōng mén东门xī mén西门shāngmóushénàishǎngnán gōng南宫qiáoniánàiyángtóngdì wǔ第五yán2023年百家姓排名bǎijiāxìngzhōng

《百家姓》介绍

《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。《百家姓》全文共568个字。原收集姓氏411个,后增补到503个,其中单姓442个,复姓61个。网上经常看到的504个姓(单姓444,复姓60)属于错误的说法。

《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中国独有的文化现象,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

《百家姓》小知识

1、《百家姓》最后一句“百家姓终”为结束词,并非指4个姓氏,但《百家姓》中确实有“家”姓和“终”姓的,但没有“百”姓和“姓”姓的,只有“百里”姓氏,据说“百里”姓后来简化为“百”姓。

2、《百家姓》中的“邱”姓,读音qiū,与“丘”同一姓氏。邱姓一般认为是由丘姓避讳而来。

3、《百家姓》中有两个yù姓,“郁”和“鬱”姓,原为两姓,因简化字的原因(即郁的繁体字为鬱)造成两姓合一。

4、《百家姓》中的“邰”姓,读音tái,并未收录“台”姓,据史料证实台姓是以封地古邰国得姓,与邰姓同源,后来分为两个不同的姓氏。《百家姓》中有“澹台”姓,后来也被分为两个独立的姓,即“澹”姓和“台”姓。

5、《百家姓》中的“郤”姓,词典标注拼音为xì,但郤姓族人大多都是读què。《百家姓》中没有收录“却”姓,却姓是最稀少罕见的中华姓氏之一,源流非常单一,被认为和郤姓属于同一家族。

6、《百家姓》中的“庾”姓,读音yǔ,非庚(gēng),百家姓中未收录庚姓。